Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Konstruktywne spotkania

21 marca 2019
W 7 – 3 HP odbywają się spotkania z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Ciechanowie.

Radom czesze, gotuje i testuje sprawności!

20 marca 2019
20 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radomiu odbył się wewnętrzny konkurs „Sprawny w zawodzie” – fryzjer, kucharz.

Siedlce w czasie…

20 marca 2019
Młodzież z siedleckiej jednostki 7 – 7 HP wzięła udział w grze miejskiej pn. „Perły siedleckiej architektury”.

Ptasie „mieszkanka”

20 marca 2019
Młodzież z 7 – 2 OSiW – podczas warsztatów ekologicznych - samodzielnie wykonywała karmniki i budki lęgowe dla różnorodnych grup ptaków...

II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju

19 marca 2019
II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju odbyły się 14 marca w Zespole Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gostyninie.

Gościnna wizyta w Jaciążku

18 marca 2019
15 marca podopieczni płońskiej jednostki 7 - 35 HP odwiedzili Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku.

"Przyroda i ja"

17 marca 2019
Młodzież z 7-2 OSiW w Jaciążku uczestniczyła w zajęciach z edukacji przyrodniczo – leśnej, które odbyły się w ramach realizacji założeń programu kulturalno - oświatowego...

Szkolne Targi Pracy w Warszawie

15 marca 2019
14 marca w Technikum Ogrodniczym przy Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie odbyły się Szkolne Targi Pracy

Rekrutacja trwa - Projekt „Od szkolenia ...

15 marca 2019
Kadra wychowawcza płockiej jednostki zorganizowała spotkanie informacyjno- rekrutacyjne dla potencjalnych kandydatów na beneficjentów projektu współfinansowanego ze środków UE...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach