Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Staże w Płońsku

13 sierpnia 2018
Uczestnicy projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z płońskiej jednostki 7 – 35 HP rozpoczęli realizację trzymiesięcznych staży zawodowych,...

OHP na Jarmarku Kultury

13 sierpnia 2018
12 sierpnia Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radomiu uczestniczyły w III Zwoleńskim Jarmarku Kultury zorganizowanym przez ....

Mazowsze upamiętniło zdobycie Nordwache

5 sierpnia 2018
3 sierpnia 1944 roku żołnierze z batalionu „Chrobry I” zdobyli na warszawskiej Woli „Nordwache” - budynek, w którym mieściła się siedziba żandarmerii...

Ochotnicze Hufce … Pamięci

1 sierpnia 2018
1 sierpnia kilkudziesięciu wolontariuszy z warszawskich jednostek wychowawczo – opiekuńczych oddało hołd prekursorom wolnej Polski. Młodzi ludzie wzięli udział w...

Letni Maraton Kariery

31 lipca 2018
W Warszawie miało miejsce wydarzenie przygotowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Warszawie pod hasłem - Letni Maraton Kariery

Dzień z bezpieczeństwem pożarowym na PGE Narodo...

30 lipca 2018
26 lipca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie wzięło udział w konferencji zorganizowanej przez DND PROJECT dla środowiska projektantów i specjalistów z branży fire i...

Aktywne wakacje młodzieży

26 lipca 2018
W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Węgrowie w okresie wakacyjnym trwają intensywne działania na rzecz młodzieży.

Lipcowe rewolucje z OHP

25 lipca 2018
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie zorganizowało cykl warsztatów pod hasłem „Lipcowe Rewolucje z OHP”

Spotkanie z „uliczną” Melpomeną

18 lipca 2018
18 lipca, grupa młodzieży z Rabsztyńskiej, w ramach kreatywnego spędzania czasu wolnego skorzystała z oferty „spektakli ulicznych” Teatru Polonia Krystyny Jandy,...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach