Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Spotkanie z wiosną i historią…

24 marca 2018
Uczestnicy z mokotowskiej jednostki 7 – 28 HP podczas wycieczki po warszawskiej Starówce poszukiwali śladów nadchodzącej wiosny…

W kinie…

23 marca 2018
W ramach programu pn. „Sport to mój przyjaciel” młodzież z 7 – 13 HP kształtowała… w kinie umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego...

Wiosenny sparing siatkarski

22 marca 2018
Była to wspaniała okazja do aktywnego spędzenia czasu w gronie przyjaciół… 22 marca podopieczni 7-11 HP uczestniczyli we wiosennym sparingu siatkarskim … Celem...

Zajęcia z psychologiem w projekcie

22 marca 2018
22 marca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, rozpoczęły się zajęcia z psychologiem dla uczestników projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego...

Zajęcia z psychologiem w projekcie

22 marca 2018
22 marca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, rozpoczęły się zajęcia z psychologiem dla uczestników projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego...

XII Targi Edukacyjne w Małej Wsi

22 marca 2018
Młodzi ludzie potrzebują informacji, które pomogą wybrać im odpowiednie dla siebie szkoły, dlatego, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, z inicjatywy Mobilnego Centrum Informacji...

III Targi Edukacyjno-Zawodowe

22 marca 2018
22 marca młodzież Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku miała okazję spotkać się z przedstawicielami uczelni wyższych oraz instytucji rynku pracy, którzy mieli za...

Dobre Praktyki w Doradztwie Zawodowym - konfere...

22 marca 2018
22 marca w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy współudziale jednostek Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP - Centrum Edukacji i Pracy...

Konferencja w Siedlcach

22 marca 2018
Społeczność siedleckiej jednostki 7 – 7 HP zaprezentowała misję i wizję swojego hufca oraz instytucji OHP podczas konferencji p.n. „Dobre praktyki w doradztwie...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.