Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Stylizacje nie tylko wiosenne…

25 maja 2018
W życiu jest mnóstwo okazji, kiedy umiejętność fantazyjnego, a przy tym profesjonalnego upinania włosów jest bardzo potrzebna, bo przecież klient oczekuje kreatywności i...

Profilaktyka w Jaciążku

25 maja 2018
W ramach realizacji założeń programu resocjalizacyjnego pn. „W pułapce narkotyków”, kadra wychowawcza 7 – 2 OSiW zorganizowała dla swoich podopiecznych kolejne...

Smacznie i zdrowo

25 maja 2018
Tematyka zdrowego stylu życia oraz racjonalnego i zbilansowanego odżywiania jest ostatnio bardzo popularna. Stąd też inicjatywa kadry wychowawczej poszerzenia wiedzy swoich...

Makulatura na misję

25 maja 2018
Wolontariusze z 7 – 11 HP wraz z kadrą wychowawczą jednostki wsparli kolejną edycję akcji pn. „Makulatura na misje”...

Radom w Pionkach

24 maja 2018
24 maja Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radomiu zaprezentował swoją ofertę kształcenia i wychowania podczas inauguracji Targów Pracy w Pionkach.

Wycieczka z historią w tle

24 maja 2018
Uczestnicy z siedleckiej jednostki 7 – 7 HP podczas swoistej podróży do przeszłości odbyli inspirujące spotkanie z historią oraz obrzędowością wsi mazowieckiej…

Radom w Pionkach

24 maja 2018
24 maja Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radomiu zaprezentował swoją ofertę kształcenia i wychowania podczas inauguracji Targów Pracy w Pionkach.

Dzień Przedsiębiorczego Studenta

23 maja 2018
23 maja MCK Przasnysz oraz CEiPM Ciechanów uczestniczyły w zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie pierwszej edycji wydarzenia pod nazwą:...

Prosta droga

23 maja 2018
23 maja w 7 – 6 HP odbył się dzień otwarty adresowany do gimnazjalistów zainteresowanych ofertą edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą jednostki.

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach